Tissue reaction to silicon: evaluation through experimental implants