Kasni opus Natka Devčića: Lirska scena za bariton, rog i gudački kvartet iz 1984. i Gudački kvartet iz 1987 [Late Opus by Natko Devčić: Lyric Scene, for bariton, horn and string quartet of 1984 and String Quartet of 1987]