Diels-alder heterodiene in the reaction between 4-arylidene-5-pyrazolones and 2,3-dimethylbutadiene: the effect of acid catalysis(1)