Statutum et arbitrium. Note e riflessioni sugli statuti bonacolsiani di Mantova.