Kuzeybati Anadolu obsidiyen buluntularinin fizyon iz tarihlendirme yömtemi kullanilarak kaynak belirleme çalişmalari